sunshine
Diwrnod Coch Gwyn A Gwyrdd 1936 2592 Diwrnod T Llew Jones 1936 2592 IMG 2902 1936 2592 IMG 2917 1936 2592 IMG 2910 1936 2592 Netball 3024 4032 Medalu Gala Nofio 1936 2592 IMG 3174 1936 2592 IMG 0507 3024 4032 IMG 0523 3024 4032 IMG 1790 1936 2592 IMG 1839  2592 1936 IMG 2868 1936 2592 IMG 1417 1936 2592 IMG 1423 1936 2592 IMG 1444 1936 2592 IMG 1653 1936 1936 IMG 2207 1936 2592 IMG 2241 1936 2592 IMG 2316 960 1280

Croeso i safle we Ysgol Gynradd Hafodwenog!

“Ymdrechwn fel ysgol i greu amgylchfyd dysgu cyffrous, gydag ethos Gymreig, ysgogol a chynhyrchiol ar gyfer holl aelodau cymuned yr ysgol, er mwyn ysgogi hunan ffydd a hunan barch, a datblygu cyfleoedd i bob disgybl ac oedolyn i gyrraedd eu llawn potensial.”

Diolch am ymweld â'n wefan! Rydym yn gobeithio byddwch yn medru dod o hyd i'r holl wybodaeth rydych eisiau ynglŷn â’n hysgol. Cliciwch ar destun o'ch dewis o'r ddewislen ar y chwith er mwyn ymchwilio'n safle we.  

DSCF4605

DSCF4611