sunshine
IMG 5358 2448 3264 2 1024 1280 3 1024 1280 IMG 3253 3024 4032 IMG 1126 1936 2592 IMG E5097 1297 3047 IMG 5242 2448 3264 IMG 3358 3024 4032 File22  1599 1200 File5 2448 3264 IMG 3983 2448 3264 1 1024 1280 IMG 3922 2448 3264

Croeso i safle we Ysgol Gynradd Hafodwenog!

“Ymdrechwn fel ysgol i greu amgylchfyd dysgu cyffrous, gydag ethos Gymreig, ysgogol a chynhyrchiol ar gyfer holl aelodau cymuned yr ysgol, er mwyn ysgogi hunan ffydd a hunan barch, a datblygu cyfleoedd i bob disgybl ac oedolyn i gyrraedd eu llawn potensial.”

Diolch am ymweld â'n wefan! Rydym yn gobeithio byddwch yn medru dod o hyd i'r holl wybodaeth rydych eisiau ynglŷn â’n hysgol. Cliciwch ar destun o'ch dewis o'r ddewislen uchod er mwyn ymchwilio'n safle we.  

DSCF4605

DSCF4611