sunshine

Mae'r ysgol yn cefnogi elusennau drwy godi arian yn rheolaidd ar gyfer Plant mewn Angen, Comic Relief ac elusennau lleol eraill.