sunshine

Mae'r plant yn cael cynnig nifer fawr o weithgareddau allgyrsiol, yn ystod oriau ysgol ac ar ol. Y clybiau sydd ar gael ar hyn o bryd yw:

Clwb Garddio 

Clwb sy'n cael ei arwain gan riant ac aelodau staff. Yn y gorffennol datblygom ardal allanol wrth ochr yr ysgol. Yma, lleolir yr ardd lysiau, ffrwythau, coed a blodau. 

IMG 2967IMG 3088

Clwb Campau'r Ddraig[Clwb Chwaraeon] 

Mae'r clwb yn cael ei gynnal gan aelodau staff a llysgenhadon chwaraeon sy'n cynorthwyo i arwain y clwb. Nod y clwb yw i ddatblygu sgiliau ymarfer corff y disgyblion, datblygu dealltwriaeth am y pwysigrwydd o gadw'n heini ac iach, gwaith tîm a chwarae gemau newydd. Mae'r clwb yn dilyn prif egwyddorion Campau'r Ddraig Cymru. 

IMG 1498IMG 1348

Clwb Coginio

Mae'r plant yn datblygu sgiliau coginio sylfaenol ac ymarferol. Mae gan ddisgyblion y cyfle i fynd a'u bwyd adref [prif gwrs neu pwdin] a rhannu gyda gweddill y teulu! Nid oes angen i mam na dad i goginio!  

IMG 0127IMG 1368

Clwb Creadigol

Dyma glwb sy’n cynnig amryw o weithgareddau yn llawn hwyl a sbri, dyma gweithgareddau a chynigir i blant yng nghlwb yr Adran yn cynnwys:

  • Gweithgareddau celf a chrefft
  • Gemau drama a cherddoriaeth
  • Ymweliadau oddi wrth unigolion o’r gymuned
  • Paratoadau tuag at Eisteddfod yr Urdd
  • Gweithgareddau coginio a chwaraeon

IMG 1935IMG 2952