sunshine

Clwb 100 

Yn fis Medi, rydym yn ail dechrau'r Clwb 100 yn yr ysgol. Hoffem fwy o aelodau, felly os oes diddordeb gennych, cysylltwch â’r ysgol. Tâl aelodaeth am y flwyddyn yw £12, mae gwobr ariannol ar gael bob mis i dri aelod lwcus! Gallwch gofrestru trwy gysylltu â’r ysgol; 01994 484 427 neu siwjones@hafodwenog.ysgolccc.org.uk .