sunshine

Mae gan yr ysgol dau ddosbarth:

Y Cyfnod Sylfaen i blant 4 - 7 mlwydd oed. Addysgir y dosbarth hwn gan Mrs Enfys John a Mrs Anwen Thomas gyda chymorth Mrs Helen Bowen, Miss Meleri Siôn, Mr Carwyn Jones a Mrs Wendy Thomas 

Adran Iau [CA2] i blant 7 - 11 mlwydd oed. Addysgir adran Iau gan Mr Cennydd Dafis. Mae Mrs Helen Bowen, Mr Carwyn Jones a Miss Gemma Turner yn cynorthwyo yn y dosbarth.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dosbarthiadau unigol.