sunshine

Cinio Cymuned

Gwahoddir y gymuned i fwynhau cinio rhost blasus yng nghwmni plant yr ysgol yn fisol, a chael eu gweini gan aelodau o ddosbarth Cyfnod Allweddol Dau.

 

Aelwyd Hafodwenog

Mae Aelwyd Hafodwenog yn cwrdd yn wythnosol yn yr ysgol ar Nos Iau. Cynhelir amryw o weithgareddau hwyl a sbri i blant sydd ym Mlwyddyn 5 ac i fyny.

Os hoffech mwy o wybodaeth ynglŷn â’r clybiau cymunedol uchod, cysylltwch â’r ysgol.