sunshine

Llywodraethwyr Ysgol

Mrs Meinir James

 

- Cadeirydd [Cyfetholedig] 

 

Mr David Parry Williams 

 

- Is-gadeirydd [Cyfetholedig]

 

Mrs Carol James 

 

- Prifathrawes

 

Miss Enfys John

 

- Athrawes

 

Mr Alun Williams

 

- Cyfetholedig

 

Cllr Jean Lewis

 

- ALI

 

Mr Arwyn Jones

 

- Cyfetholedig 

 

Mr Steffan Harries 

 

- Rhiant

 

Mrs Siaron Hooper 

 

- Rhiant 

 

Mrs Kate Russell 

 

- Rhiant

 

 

Mrs Clare Bailey -Clerc y Llywodraethwyr, St Mary's Admin Office, St Mary's Catholic School, Union Street, Carmarthen.