sunshine

Dyma restr o bolisiau a gweithdrefnau rydym yn dilyn yn Ysgol Hafodwenog.

 

Please click to open

Targedau A Phresenoldeb

File size: 45 KB (Word File)

Polisi Cwynion

File size: 82 KB (Word File)

Polisi Ymddygiad

File size: 98 KB (Word File)

Polisi Amddiffyn Plant

File size: 51 KB (Word File)

Polisi Atal Bwlio

File size: 78 KB (Word File)

Gwisg Ysgol

File size: 1.1 MB (Word File)

Polisi ADY 2012

File size: 118 KB (Word File)