sunshine

Dilyn y Seren! 

Yn Ysgol Hafodwenog rydym yn annog y plant i ddilyn y seren! Mae gan y seren 7 pwynt ac ar bob pwynt mae gair sy'n cysylltu gydag un o reolau'r ysgol neu gair sy'n helpu cymuned ac amgylchedd ein hysgol i fod yn lle gwell.  

Copy Of DSCF3460 Thumb

Yn ogystal a hyn mae gan ddosbarthiadau'r ysgol lluniau o oleuadau traffig ar gefn drws y dosbarth. Mae enw pob disgybl ar y gwydd ar ddechrau pob ddiwrnod. Ond os ydynt yn camymddwyn tu fewn neu tu allan i'r dosbarth mae enw'r plentyn yn symud lawr i'r oren ac yna'r coch. 

Wrth gwrs nid yw'r plant yn colli'r amser heb rybudd yn gyntaf ac mae ganddynt gyfleoedd i ad-ennill amser trwy wella eu hymddygiad, gweithio'n ddiwyd a dangos ymdrech i ddilyn rheolau'r seren!  

Gwasanaeth y Plant

Ar ddiwedd y dydd ar brynhawn Gwener rydym yn cynnal Gwasanaeth y Plant. Mae'r plant yn cael eu hannog i drafod testun yn ystod y gwasanaeth. Mae gweddill y plant yn cael cyfleoedd i ofyn cwestiynau i'w ffrindiau am y testun trafod. Ar ddiwedd y gwasanaeth mae ser yn cael eu rhoi i unigolion sydd wedi cyflawni rhwybeth arbennig neu ymdrechu'n galed yn ystod yr wythnos, mae hwn yn cysylltu'n ôl gyda geiriau ar bwyntiau'r seren. 

 

Rydym yn annog llais y dysgwr am reolau a bywyd yr ysgol. Mae eu hymatebion yn dod nol i glust y pennaeth trwy'r cyngor ysgol!