sunshine

                                Prosbectws

Please click to open

Prospectws Hafodwenog 2020 21

File size: 793 KB (PDF File)

 

           Polisïau*

                       Llythyron

Please click to open

Iechyd A Diogelwch Hafodwenog

File size: 211 KB (PDF File)

HEALTH AND SAFETY Hafodwenog

File size: 207 KB (PDF File)

Polisi Hylendid

File size: 189 KB (PDF File)

Substance Misuse Policy

File size: 196 KB (PDF File)

POLISI GWRTH FWLIO

File size: 112 KB (PDF File)

Polisi Disgyblion Dawnus A Thalentog

File size: 215 KB (PDF File)

Polisi Amgylcheddol Eco

File size: 154 KB (PDF File)

Polisi Rheoli Moddion

File size: 159 KB (PDF File)

Polisi Dysgu Yn Yr Awyr Agored

File size: 157 KB (PDF File)

Polisi Dioglewch Yn Yr Haul

File size: 206 KB (PDF File)

Polisi Bwyd A Ffitrwydd

File size: 211 KB (PDF File)

Pecyn Bwyd Lunch Boxes

File size: 105 KB (PDF File)

Online Safety Policy

File size: 1.1 MB (PDF File)

Cinio Ysgol

File size: 89 KB (PDF File)

Taflen Wybodaeth I Rieni SID15

File size: 444 KB (PDF File)

Parents Factsheet SID15 1

File size: 381 KB (PDF File)

Parents Conversation Starters SID15

File size: 280 KB (PDF File)

Kidsmart Poster

File size: 685 KB (PDF File)

Cychwynwyr Sgyrsiau SID15

File size: 281 KB (PDF File)

Cefnogi Pobl Ifanc Ar Lein

File size: 75 KB (PDF File)

* Nid yw'r rhan fwyaf o'n polisïau yn ddwyieithog, felly os hoffech gyfieithiad llafar gallwch gysylltu â'r Pennaeth.