sunshine

Strwythur staffio Ysgol Hafodwenog

Mrs Siw Jones

 

Pennaeth

 

Mrs Enfys John

 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (0.6)

 

Mrs Anwen Thomas

 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (0.4)

 

Mr Cennydd Dafis

 

Athro Cyfnod Allweddol 2

 

Mrs Helen Bowen  

 

Cynorthwy-ydd gofal dros glwb brecwast a chynorthwy-ydd dysgu yn y CS a'r CA2

 

Mrs Wendy Thomas 

 

Cynorthwy-ydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen a chynorthwy-ydd awr ginio

 

Miss Gemma Turner  

                                       

Cynorthwy-ydd dysgu CA2 a chynorthwy-ydd awr ginio

 

Miss Meleri Siôn                           

 

Cynorthwy-ydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen a chynorthwy-ydd awr ginio

 

Miss Andrea Procter 

 

Swyddog Arian Cinio

 

Mrs Julie Barnett 

 

Gofalwraig a glanheuwraig

 

 

Staff ategol sy’n ymwneud â’r ysgol ond yn cael eu rheoli gan asiantaeth allanol.

Mrs LaVerne Jones

 

Cogyddes 

 

Miss Jenny Thomas                 

 

Athrawes peripatetig

 

Mr Eilir Alenander  

 

Athro peripatetig

 

Mr Nicholas 

 

Athro peripatetig