sunshine

Strwythur staffio Ysgol Hafodwenog

Mrs Carol James

 

Pennaeth

 

Mrs Enfys John

 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (0.6)

 

Mrs Anwen Thomas

 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (0.4).

 

Mr Cennydd Dafis

 

Athro Cyfnod Allweddol 2.

 

Mrs Helen Bowen  

 

Cynorthwy-ydd gofal dros glwb brecwast a chynorthwy-ydd dysgu yn y CS.

 

Mrs Wendy Thomas 

 

Cynorthwy-ydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen a chynorthwy-ydd awr ginio.

 

Mrs Catrin Brain 

                                       

Cynorthwy-ydd dysgu yn y Cyfnod Sylfaen.  

Miss Meleri Siôn                           

 

Cynorthwy-ydd dysgu yn CA2 a chynorthwy-ydd awr ginio.

 

Mrs Julie Barnett 

 

Gofalwraig a glanheuwraig

 

 

Staff ategol sy’n ymwneud â’r ysgol ond yn cael eu rheoli gan asiantaeth allanol.

Mrs LaVerne Jones

 

Cogyddes 

 

Miss Jenny Thomas                 

 

Athrawes peripatetig

 

Mr Nicholas 

 

Athro peripatetig